Kære lokalforeninger af Visens Venner i Danmark.

Dorte Birch

På baggrund af den voksende smitterisiko/corona
har VVDs Forretningsudvalg og jeg
besluttet at aflyse Landsmøde 2020.


Det er med stor beklagelse, og jeg imødeser reaktioner med alle slags fortegn. Mange har udtrykt bekymring over at skulle deltage, en del har direkte meldt fra pga. smittesituationen, og da Danmarkskortet i går udviste ’røde’ kommuner i stor udstrækning, så forretningsudvalget sig nødsaget til aflysning – i samråd med VV Kjellerup.
Det har været på tale at afvikle landsmødet digitalt, men det ville muligvis betyde, at en del foreninger ikke følte sig i stand til at deltage. Det har også været drøftet at udsætte landsmødet til sædvanlig regionalmødetid, men skulle vi så have to landsmøder i løbet af 2021?
Ved først at mødes til landsmøde igen i september 2021 kan vi håbe på, at der er opfundet en vaccine. VV Kjellerup er villig til at stå som værtsforening i september 2021. Dato fremsendes snarest. Inden den 12. september i år vil I modtage relevant materiale, eksempelvis nødvendige facts fra formandens skrivebord, revideret regnskab og budget samt procedurer om nødvendige personvalg. Forretningsudvalget vil drøfte det relevante og nødvendige i den forbindelse.
Som skrevet ovenfor beklager jeg aflysningen dybt. Og jeg takker VV Kjellerup for det omfattende forarbejde, som foreningen har haft, og som nu falder til jorden. - Jeg taler vist på alles vegne, når jeg siger, at vi savner at være sammen, debattere vores hverdag og situation osv., men jeg ved jo også, at en del af jer har været betænkelige ved at deltage. Mange steder er den lokale generalforsamling og visekoncerter udsat. Det er virkelig en tung situation, vi og musikbranchen som helhed, er i. Men den er ikke så tung, at vi skal sætte eget eller andres helbred på spil. Derfor har FU og jeg taget beslutningen på alles vegne.
Det vil være opløftende, hvis I rundt omkring arrangerer alternative koncerter, så visesangen ikke er totalt på vågeblus. Det har været en fornøjelse at opleve de fornyende arrangementer, som DR og andre medier har videregivet – og lignende er jo også muligt for os, om end i anden målestok. Desuden må vi også glæde os over det netop afviklede visekursus på Ryslinge Højskole, som Bente Kure med en stærk stab omkring sig har stået for. Jeg hører meget gerne fra jer. Både om jeres holdning til indholdet i dette brev og om de tiltag, der finder sted rundt i landet.

Mange hilsener til alle visevenner
på Forretningsudvalgets vegne,

Dorte Birch

Landsformand
Visens Venner i Danmark